Heb je een nieuw model Mac van Apple, met Lion geïnstalleerd ? Dan heb je mazzel: tu as de la veine !
Klik op het 'appeltje' linksboven, ga naar 'systeemvoorkeuren', klik op 'spraak', installeer een Franse stem i.p.v. 'Alex', zet de snelheid iets links van het midden, en kies zelf een combinatie van 2 toetsen. Markeer het stuk Franse tekst dat je wilt horen en klik op jouw combinatie van 2 toetsen: het fragment wordt dan in het Frans voorgelezen. Kan ook met andere talen !

Nog
een superhandige tool:
Voer een stukje tekst in ( copy-paste kan ook, maar hele lappen worden niet geaccepteerd helaas ), kies een taal, bijvoorbeeld Frans, en het fragment wordt met ( bijna ) perfecte uitspraak ten gehore gebracht ! Je kunt zelfs nog kiezen voor de intonatie: ‘happy’ :-) of ‘sad’ :-(Volg deze link en je kunt de uitspraak van het Franse alfabet beluisteren


Hier de belangrijkste regels uitgeschreven

In het Nederlands gebruiken we veel woorden die oorspronkelijk uit het
Frans komen.
Meestal zijn uitspraak en schrijfwijze ( bijna ) niet veranderd.


Een paar bekende voorbeelden:

plafond - carrière - bureau - étalage -
champignon - directeur - mayonnaise - toilette
privé - eau de cologne - cadeau - douche -
trottoir, en zo kun je er nog tientallen verzinnen.

Als je deze woorden "op z'n Frans" uitspreekt, heb je, zonder het wellicht te merken, een aantal vaste uitspraakregels al geleerd:

au wordt uitgesproken als oo chauffeur, restaurant
eau oo bureau, cadeau
ou oe couper, douche
oi wa toilette, trottoir
gn nj champagne, champignon
ll soms j vanille, médaille, fille
soms l ville, mille
in en an on un ñ een neusklank, alsof je verkouden bent;
client, suivant
è è zoals een geit mekkert:"mèèèè!"
carrière, Eugène
u uu le mur

S/Z en F/V : Zommige Nederlanders gaan op
frijdag foetballen, en op saterdag gaan se swemmen.
In het Frans is een F een F, een V een V, een Z een Z,
en bij de S is het wisselend !
Een s tussen twee klinkers wordt meestal uitgesproken als een z:
maison-huis, poison-vergif.
Maar er zijn veel uitzonderingen: le soleil, de zon
ss tussen twee klinkers wordt altijd uitgesproken als s: poisson-vis

Oefen maar even met het Franse gezegde
Poisson sans boisson est poison !
Vis zonder drank is vergif !

K of S ????

ca
co
cu

spreek uit : ka ko ku
zie maar:

carte
comment
cuisine


ça
ço
çu

spreek uit: sa so su
zie maar:

Ça va ?
garçon
reçu

ce
ci
cy

spreek uit: se si si
zie maar:

cela
cigarette
cygne ( Le Lac des Cygnes: het zwanenmeer )


GK of ZJ ???

ga
go
gu

spreek uit: gka gko gku
zie maar:

garçon
goût
guillotine


ge
gi
gy

spreek uit: zje zji zji
zie maar:

manger
gilet
gymnastiqueNIET UITSPREKEN

De werkwoordsuitgangen -e, -es, -ent:
je parle, tu parles, il parle, ils parlent

De S die het meervoud aangeeft:
le
s livres

Als het woord na les met een klinker ( a-e-i-o-u ) of een stomme h begint,
klinkt de
s als een z : Les Allemands

LET OP !
De volgende woorden beginnen NIET met een ’stomme h’, of ’h muet’,
maar met een ’aangeblazen h’ ofwel een ’h aspiré’,
wat best wel een rare naam is, want in het Frans ’blaast’ men de h
helemaal niet zoals in het Nederlands.
In Vlaanderen zie je dat verschijnsel soms al, wanneer men het heeft over
’ele oge uizen’ waar jullie ’hele hoge huizen’ zouden zeggen..

Les Hollandais : Hollandais begint dus NIET met een ’stomme h’ .
Zeg derhalve NIET ’Leezzolandais’ maar ’lee-ollandais’
Les héros, de helden: Als je uitspreekt ’leezero’ verstaat men in Frankrijk
’les zéros’ , de nullen dus. Zeg ’lee-eroo’
Het grote metrostation in Parijs Les Halles wordt uitgesproken
als ’lee-alle’ en niet als ’leezalle’Een pagina met veel (geluids)voorbeelden van de uitspraak van het Frans.
Pour l’amateur, voor de liefhebber, dus :-)