Met het staatsexamen kun je een vmbo-diploma, havo-diploma of vwo-diploma halen zonder naar school te gaan.Je kunt examen doen in 1 of meer vakken. Het staatsexamen bestaat uit een college-examen ( op school is dat het schoolexamen ) en soms ook uit een centraal examen.

Het Centraal Examen is hetzelfde examen als het examen dat middelbare scholieren afleggen.

Het college-examen bestaat uit verschillende onderdelen:
1. gespreksvaardigheid
2. schrijfvaardigheid
3. literatuur
Luistervaardigheid wordt

Het centraal Examen doe je in mei/juni, het college-examen in juli; in augustus, tijdens het derde tijdvak, kun je ook nog examens doen of herkansen.
Het Centraal Examen kun je eventueel in het buitenland afnemen ( als je daar woont, bijvoorbeeld ); het mondeling vindt altijd plaats in Nederland.
Hier vind je veel informatie over het Staatsexamen van 2014, met o.a. briefconventies en een boekenlijst
Havo Staatsexamen 2015
Hier vind je uitgebreide gegevens over de inhoudelijke kant van het Staatsexamen
Aanmeldingsprocedures enz. vind je
hier
Hier tenslotte vind je nog meer voorbeeldexamens en een filmpje over de gang van zaken bij het mondeling

Enkele voorbeelden van schrijfvaardigheidstoetsen vind je hier:
VWO schrijfopdracht 2007
VWO schrijfopdracht 2012
HAVO schrijfopdracht 2012
VMBO schrijfopdracht 2012
correctievoorschrift bij schrijfopdrachten