vraagwoorden
vertaal in het Frans
vul het juiste vraagwoord in wie - waarom - hoeveel - wanneer - hoe - waar

JQuiz Instructions